Sigorta ve Reasürans Brokerleri  Derneği

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVETİ

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVETİ

Yazım Tarihi:07-02-2019
Sayın Üyelerimiz, 
 
Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Şubat 2019 perşembe günü saat 15.00 de Milli Reasürans T.A.Ş. Konferans Salonu Teşvikiye,  İstanbul adresinde yapılacaktır. 
 
Birinci toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı, 28 Şubat 2019 Perşembe saat 15.00’de aynı yerde yapılacaktır. 
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla, 
 
Yönetim kurulu adına
Selim Ateş Çeber
Başkan 
 
Gündem: 
 
1- Tekin Memiş hukuki bilgilendirme sunumu,
2- Açılış ve yoklama
3- Başkanlık Divanı Seçimi
4- Saygı Duruşu
5- Divan heyetine Genel Kurul tutanakları ile ilgili imza yetkisinin verilmesi
6- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi
7- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibrası
8- Gelecek dönem bütçesinin ve yeni dönem üyelik aidatının görüşülerek karara bağlanması
9- Dilek ve temenniler
10- Kapanış 
 
  
 
NOT: Derneğimiz Anatüzüğünün 14.ncü maddesinin birinci bendi gereği, Genel Kurul Toplantısına Üyelerimizin katılabilmeleri ve oy kullanabilmeleri için tüm aidatlarının ödenmiş olması gerekmektedir.