Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Yazım Tarihi:04-02-2020

 

                                                                                                                                              04 Şubat 2020

 

Sayın Üyelerimiz,

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Şubat 2020 Perşembe  günü saat 14.30 da Milli Reasürans T.A.Ş. Konferans Salonu Teşvikiye,  İstanbul adresinde yapılacaktır.

Birinci toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı, 27 Şubat 2020 Perşembe günü saat 14.30 da aynı yerde yapılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Yönetim kurulu adına

Ateş Çeber

Başkan

Gündem:

 1. Açılış ve yoklama
 2. Başkanlık Divanı Seçimi
 3. Saygı Duruşu
 4. Divan heyetine Genel Kurul tutanakları ile ilgili imza yetkisinin verilmesi
 5. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi
 6. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibrası
 7. Gelecek dönem bütçesinin ve yeni dönem üyelik aidatının görüşülerek karara bağlanması
 8. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi,
 9. Dilek ve temenniler
 10. Kapanış

 

 

NOT: Derneğimiz Anatüzüğünün 14.ncü maddesinin birinci bendi gereği, Genel Kurul Toplantısına Üyelerimizin katılabilmeleri ve oy kullanabilmeleri için tüm aidatlarının ödenmiş olması gerekmektedir.